You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Piątek, 19 kwiecień 2019r.
STRONA GŁÓWNA

Służba Wywiadu Wojskowego (SWW) jest służbą specjalną, właściwą w sprawach ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej SZ RP oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 

SWW powstała z dniem 1 października 2006 r. i działa na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.

 

SWW jest członkiem międzynarodowej wspólnoty wywiadowczej. Aktywnie uczestniczy w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy wiodącymi służbami wywiadowczymi państw NATO i UE, przyczyniając się jednocześnie do budowania bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym.

 

Pełna zaangażowania i poświęcenia służba żołnierzy i funkcjonariuszy SWW, z którą wykonują rozkazy i powierzone zadania, prowadzi do wzrostu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.